Tomáš Václavíček

Tomáš Václavíček

Designu interiérů se věnuji od roku 2006. Navrhovat interiér pro mě nikdy neznamenalo následování trendů nebo aplikování „moderních“ prvků. Svoji tvorbu stavím na dvou základních, zdánlivě protichůdných principech, které se však velmi dobře doplňují, a to individualitě a pokoře.

Bez individuality by nevznikl prostor s jistou dávkou výjimečnosti, který by podtrhoval jedinečnost majitele nebo prostoru. Bez pokory by vytvářený prostor soupeřil s již existujícím, a nemohlo by tak dojít k vytvoření harmonického celku.

Vzhledem k tomu, že estetické cítění a vkus jsou čistě subjektivní, je na posouzení každého z vás, do jaké míry mé návrhy a realizace konvenují s tím vaším. U těch z vás, kteří si myslíte, že bych mohl naplnit vaše představy o kvalitním bydlení, se budu těšit na spolupráci…

Podpis

Tomáš Václavíček
8. 10. 2020